محل تبلیغات شما

 


 


 


ميخ‌کوبي خاک جزو بهترين روش‌هاي به کار بسته شده براي پايدارسازي شيب‌هاي خاکي است. نحوه? کلي کار در اين روش، حفر شبکه‌اي از سوراخ‌ها در ديواره? خاکي، قرار دادن ميلگردهاي فولادي و در نهايت پر نمودن فضاي خالي سوراخ‌ها با استفاده از دوغاب سيمان است.


تاريخچه


براي اولين بار مهندسين مشاور اتريشي از روش ميخکوبي براي پايدارسازي شيرواني‌هاي سنگي در تونل استفاده کردند. آن‌ها در اوايل دهه? 1960 براي پايدارسازي جداره‌هاي تونل، شبکه‌اي از سوراخ‌ها را در طاق و ديوارهاي سنگي تونل حفاري کرده، در داخل آن ميلگردهاي فولادي قرار داده و قسمت انتهايي آن را با شبکه? مش‌بندي در محيط تونل گيردار کردند. سپس با دوغاب‌ريزي در سوراخ‌هاي حفر شده و بتن‌پاشي به جداره? تونل، موفق به پايداري ايمن جداره‌هاي داخلي تونل شدند. اين روش بعدها توسط مهندسين آلماني و فرانسوي براي پايدارسازي در شيرواني‌هاي خاکي مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت ديگر مهندسين مشاور آلماني و فرانسوي، روش اتريشي ميخ‌کوبي در سنگ را براي شيب‌ها و ديوارهاي خاکي به کار بستند. آن‌ها استفاده از تکنولوژي ميخکوبي در تونل را به پايدار نمودن شيب‌ها و ديوارهاي خاکي گودبرداري شده و کوله? پل‌ها تعميم دادند.


 


پس از آن استفاده از ميخ‌کوبي به طور گسترده در طرح‌هاي مختلف عمراني نظير تثبيت ترانشه‌هاي خط آهن و بزرگ‌راه‌ها، ساخت سازه‌هاي نگهبان گودبرداري شده در مناطق شهري جهت احداث ساختمان هاي بلندمرتبه که شامل چندين طبقه در داخل زمين هستند و تثبيت شيب‌هاي زمين در برابر لغزش‌هاي احتمالي به کار بسته شد.


 


يکي از اولين کاربردهاي ميخ‌کوبي در خاک در سال 1972 براي تعريض خط آهن نزديک ورسايل در فرانسه صورت گرفت. در آن پروژه يک شيرواني خاک برداري شده به ارتفاع  متر با استفاده از ميخ‌کوبي پايدار شد.


 


در آلمان براي اولين بار برنامه? تحقيقاتي گسترده‌اي بر روي ديوارهاي ميخ‌کوبي شده توسط دانشگاه کارل شروهه و شرکت ساختماني بوئر بين سال‌هاي 1975 تا 1981 انجام شد. اين برنامه? تحقيقاتي شامل آزمايش بر روي ديوارهاي آزمايشي با مقياس واقعي و با اندازه‌هاي مختلف بود تا بتوان از طريق آن روش‌هاي تحليل و طراحي ديوارهاي ميخکوبي شده را گسترش داد.


 


همچنين در فرانسه برنامه? تحقيقاتي کلوتر متشکل از شرکاي خصوصي و دولتي در سال 1986 براي انجام تحقيقات عددي و آزمايشگاهي پيرامون ديوارهاي ميخکوبي کليد خورد. در آمريکاي شمالي براي اولين بار در دهه? 1970 ديورهاي ميخکوبي شده? زيادي در شهرهاي ونکوور، واشينگتن و مکزييتي اجرا شد. يکي از اولين ديوارهاي ميخکوبي شده? قابل توجه در آمريکا، مهار خاکبرداري با عمق 13?7 متر در ماسه لاي‌دار متراکم براي توسعه بيمارستان گودسامايتان واقع در پورتلند اورگان بود که در سال 1976 به بهره‌برداري رسيدمهندسين مشاور اينطرح در مقام مقايسه بين اجراي ديوار ميخکوبي شده و اجراي ديوار حايل بتني ابراز داشتند که اين طرح با نصف زمان و 85 درصد کاهش هزينه نسبت به اجراي ديوار حايل بتني به بهره‌برداري رسيده‌است.


 


از ديگر پروژه‌هاي مهم ميخکوبي در دهه? 1980 در آمريکا مي‌توان به ديوار ميخکوبي با ارتفاع 12 متر در يکي از پروژه‌هاي دولتي وزارت راه آمريکا در کامبرلند گپ واقع در ايالت کنتاکي اشاره کرد. همچنين وزارت راه آمريکا در سال 1989 براي اولين بار از تکنولوژي ميخکوبي براي گودبرداري کوله‌هاي پل استفاده کرد. در دو دهه? اخير استفاده از تکنولوژي ميخکوبي در سراسر جهان رشد چشمگيري داشته‌است. اين روش جزء روش‌هاي مورد علاقه? کارفرمايان بوده و مهندسين طراح و اجرا توجه بيشتري به تکنيک‌هاي طراحي و اجرايي ميخکوبي پيدا کرده‌اند. در ابتداي رواج سيستم ميخکوبي، از اين سيستم بيشتر براي احداث سازه‌هاي نگهبان موقت استفاده مي‌شد، در حالي که در 10 سال گذشته استفاده از ميخکوبي در احداث سازه‌هاي نگهبان دائمي نيز رشد چمشگيري پيدا کرده‌است.


مراحل اجراي ديوارهاي ميخکوبي شده


   مرحله 1گودبرداري :


گودبرداري اوليه تا عمقي صورت مي‌پذيرد که ديواره? گودبرداري شده بتواند در مدت کوتاهي بين 24 تا 48 ساعت پايداري خود را حفظ کند. عمق گودبرداري جهت تأمين کوتاه مدت پايداري در بين 1 تا 2 متر مي‌باشد. عرض گودبرداري انجام شده حداقل بايد به اندازه‌اي باشد که بتوان ابزارهاي لازم را در محل مستقر کرد. عرض مش فولادي در تعيين عرض گودبرداري مؤثر است، در عين حال، خاکبرداري در عرض‌هاي بزرگ‌تر از 12 متر موجب افزايش تغيير شکل‌هاي افقي مي‌گرددپانل‌هاي خاکبرداري، يک در ميان برداشت مي‌شوند.


 


   مرحله 2حفاري چال براي اجراي ميخ :


چال‌هاي مورد نظر با طول، قطر و شيب مشخص اجرا مي‌شوند و امتداد آن‌ها تقريباً افقي مي‌باشد.


 


   مرحله 3. نصب ميخ و دوغاب ريزي :


در اين مرحله ميلگردهاي فولادي (ميخ‌ها) در چال‌هاي پيش‌حفاري شده کار گذاشته مي‌شوندميلگردهاي به کار رفته شده اغلب تو پر هستند اما مي‌توان از ميلگردهاي توخالي نيز مطابق به آيين‌نامه? اجرايي وزارت راه آمريکا مربوط به ميخکوبي با ميلگردهاي توخالي نيز استفاده کرد.


 


جهت آنکه راستاي ميلگردها دقيقاً در امتداد محور استوانه? چال‌هاي حفر شده باشد از ابزاري به نام مرکزکننده استفاده مي‌شودميلگردها در داخل مرکزکننده‌ها فرورفته و سپس در داخل چال، جاگذاري مي‌شوند. چنانچه شرايط خوردگي شديد باشد از غلاف‌هاي پلاستيکي مخصوصي جهت محاظت از ميخ‌ها استفاده مي‌شود. در همين حال يک لوله? دوغاب ريزي به انتهاي چال رفته و فضاي خالي باقي مانده را از انتها تا ابتداي چال دوغاب ريزي مي‌کند. شيب چال‌هاي حفر همان‌طور که پيش از اين نيز گفته شد به مقدار ملايمي در پايين سطح افق قرار دارد؛ لذا دوغاب با نيروي وزن وارد شده بر آن به خوبي در حفره‌ها جا مي‌گيرد. به چنين روشي، روش دوغاب ريزي ثقلي گفته مي‌شود که جزء روش‌هاي متداول در ميخکوبي به حساب مي‌رود. پيش از مرحله? بعدي، نوارهاي زهکشي ژئوکاپوزيتي بر روي سطح گودبرداري و به طور تقريبي بين شبکه? ميخ‌هاي بيرون آمده کارگذاشته مي‌شود. نوارهاي زهکشي تا قسمت تحتاني گودبرداري ادامه مي‌يابد تا زه‌آب جمع شده را به پاشنه? ديوار هدايت و خارج کند.


 


   مرحله 4. ساخت پوشش شاتکريت موقتي :


قبل از آنکه مرحله? بعدي گودبرداري شروع شود شاتکريت جهت يک‌پارچه سازي ابتداي ميخ‌ها و کل سيستم بر روي سطح گود پاشيده مي‌شود. نحوه? متداول اجرا به اين صورت است که از يک پوشش شاتکريتي با ميزان ملايمي از تسليح فولادي استفاده شودتسليح فولادي اغلب شبکه? مش‌بندي شده از سيم‌هاي به هم جوش خورده است. طول پانل‌هاي مش فولادي جوش خورده بايد به اندازه‌اي باشد که هر پانل با پانل کنار تا اندازه‌اي همپوشاني داشته باشد. در اين مرحله لايه? نازک بتن شاتکريت بر روي سطح گود پاشيده مي‌شود. بعد از آن يک صفحه پليت فولادي بر روي نوک ميخ کار گذاشته مي‌شود. از واشر و مهره‌هاي شش گوش براي اتصال ميخ به صفحه? پليت استفاده مي‌شود. توجه شود که مدت 72 ساعت لازم است تا بتن شاتکريت به مقاومت سه روزه تقريباً معادل 10?5 مگاپاسکال برسد و بعد گودبرداري مرحله? بعد انجام شود.


 


   مرحله 5ساخت ديواره? ميخکوبي شده تا عمق مورد نظر :


مراحل 1 تا 4 تا عمق مورد نظر جهت گودبرداري ادامه مي‌يابد. در هر مرحله از گودبرداري، نوارهاي زهکشي قايم که در انتهاي گود به صورت لوله‌اي جمع شده‌است، در امتداد بعدي گودبرداري گسترده مي‌شود. سپس پانل‌هاي مش‌بندي جديد بر روي پوشش کار گذاشته مي‌شودشاتکريت با همپوشاني قابل قبولي نسبت به لايه? بالايي شاتکريت بر روي ديوار پاشيده مي‌شود. در انتهاي گود نوار زهکشي دوباره لوله شده تا براي مرحله? بعدي استفاده شود.


 


   مرحله 6ساخت پوشش دايمي و نهايي :


وقتي گودبرداري تا عمق مورد نظر ادامه يافت، سيستم ميخکوبي شده در تمام سطح ديوار نصب شد و نيز آزمايش‌هاي لازم جهت اطمينان از عدم رخداد هر نوع گسيختگي انجام گرفت، ممکن است پوشش نهايي و دايمي ساخته شود. همان‌طور که گفته شد از پوشش دايمي در شرايطي استفاده مي‌شود که از ديوار ميخکوبي جهت سيستم پايدارسازي دايمي گود بهره گرفته شده باشد. براي پوشش‌هاي دايمي ممکن است از بتن مسلح درجا، شاتکريت مسلح يا پانل‌هاي پيش‌ساخته استفاده شود.


نوشته شده توسط تحريريه مهندسين مشاور آرشکو


 

مشاوره مهندسي براي جرثقيل

خدمات مهندسين مشاور در ميخکوبي خاک

مي‌شود ,استفاده ,مرحله ,اولين ,کار ,نيز ,در اين ,اولين بار ,برنامه تحقيقاتي ,مورد نظر ,به اندازه‌اي ,روي سطح گود پاشيده مي‌شود

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Gregory reportaj29 مجتمع فروش و تعمیرات ماشینهای اداری انفورماتیک ایران پرشین بوش Ray بلاگسر*اشعار خواجوی کرمانی*زندگی نامه خواجوی کرمانی شراره مدرسه شاد ღ..::We Can Fly By SS501::..ღ